АНТИМАФИЯ

08.11.2010 11:57 – Митниците не се справят със заложените задачи

08.11.2010, 08:13 Това се дължи не на покровителстване на контрабандата, а на управленска немощ Явният провал на Агенция "Митници", довел до загуба от 1 млрд. лв. в събираемостта от акцизи за 2010 г. в бюджета на Република България, според Българска легия "Антимафия" се дължи не на умишлени действия на правителството за покровителстване на контрабандни канали, а на управленска немощ на "професионалния" екип на агенцията.  Според нас трябва да бъде поета управленска и политическа отговорност веднага след приемане на бюджета за 2011. Параметрите, заложени в проектобюджета за 2011 от страна на Агенция "Митници" и Министерството на финансите са ясен знак и сигнал за това, че сегашното ръководство на Агенция "Митници" не може да се справи със заложените задачи - да прекъсне конт...

Read More