АНТИМАФИЯ

13.06.2014 14:13 – Анализ на приходите за първото четиримесечие на 2014 г.

МИТА Митата, които са събрани от Агенция „Митници” (АМ) за периода 01.2014 – 04.2014 г. независимо от лекото повишение сравнено с 2013 г. напълно потвърждават зададената през последните 3 години посока. Обясненията за финансови и икономически кризи, добре познати ни при управлението на ГЕРБ, вече не могат да служат за оправдание на неработещата митническа администрация. През последните години цените на вносните суровини на световните борси поскъпнаха между 50 и 200%, но тези факти по никакъв начин не се отразяват на работата на АМ, независимо от това кой е в управлението. В ежемесечните доклади на МФ за изпълнение на бюджета четем: „Постъпленията от мита възлизат на 46,7 млн. лв. или 34,3 % от планираните със ЗДБРБ за 2014 г. В сравнение с април 2013 г. събраните м...

Read More