АНТИМАФИЯ

„Успехите“ на Асен Василев и „високата“ събираемостта в Агенция Митници през 2021 г.

„Успехите“ на Асен Василев и „високата“ събираемостта в Агенция Митници през 2021 г. -  източник МФ Само официални данни от БГ институции. Ръст на икономиката на годишна база 2021 4.0-4.5 % „През последните три месеца на миналата година българската икономика се е разраснала с 4,5% на годишна база. За сравнение, ръстът през предходното тримесечие е бил в размер на 5 на сто. „ „Успехите“ при събираемостта на акциза според МФ(годишен доклад ): АКЦИЗ (акциза се начислява на бр. тон , литър, късове и тн). Приходите от акцизи (нето).. акцизни стоки са в размер на 5 659,8 млн. лв., което е 100,3 % спрямо планираните със ЗДБРБ за 2021 г. Съпоставено с предходната година 2020 приходите от акцизи нарастват номинално с 215,2 млн. лв. (4,0 %). Т.е. ръста спрямо 2020 е по-малко от ръста на иконом

Read More