АНТИМАФИЯ

20.05.2011 10:48 – Анализ на приходите на Агенция Митници за първите 4 месеца на 2011 г.

Изпълнение (2009), изпълнение (2010) и бюджет (2011) на приходите на АМ по пера* Табл.1. * приходите за 2009, 2010 г., както и проекторазчета за 2011 г са според Доклада на Министерство на финансите (МФ) към бюджет за 2011 на РБ и официалните данни за изпълнението на плана за 2010 на Агенция Митници от страницата на МФ ДДС Според данните на Агенция Митници, нетния размер на приходите от ДДС от внос за първите четири месеца на 2011 г. са 995 млн. лева или са нарастнали спрямо същия период на 2010 г. със 198 млн. лева (24.8%). За същият период нарастването на цената на суровият петрол тип „Брент” на международните пазари е 37,5% спрямо 2010 г. За първите четири месеца на 2011 г. средната цена на петрола, изразена в лева е 153,6 лв./барел, докато за 2010 г. ...

Read More