АНТИМАФИЯ

28.10.2012 20:10 – Заложените приходи от митниците са нереални, истинска пак ще е контрабандата

http://tinyurl.com/budjet13 Проектобюджет 2013 Заложените в проектобюджета за следващата година приходи са нереални, особено при предвижданите постъпления, администрирани от Агенция "Митници". Както и в предишните години финансовото министерство залага по-малко приходи, отколкото реално една уж реформирана митническа администрация би трябвало да събира. И така се повтарят едни и същи "слабости" в планирането, които едва ли са случайни. Да видим числата по разбивки на видовете приходи от митниците.  Митата, които реално ще събере Агенция "Митници” (АМ) през 2012 г., както и заложените в бюджет’2013 120 млн. лв. са на равнищата от 2009 г., но при драстично поскъпване на вносните суровини на световните борси през последните години между 50 и 200%. В еже...

Read More