АНТИМАФИЯ

СИГНАЛ ДО „БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ АНТИМАФИЯ“

В гражданско сдружение "БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ АНТИМАФИЯ" беше получен сигнал от нашия приятел Игнат Папазов. Игнат Папазов е академичен преподавател и онова, което се случва в тези среди му е до болка ясно от години. Сигналът е до МОН с копия до "БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ АНТИМАФИЯ", Министерски съвет и Президентство. Fwd: Сигнал по реда на АПК, във вр. с хипотеза от приложното поле на ЗПУКИ. ---- Прикрепено писмо (Fwd: Сигнал по реда на АПК, във вр. с хипотеза от приложното поле на ЗПУКИ.) ---- Подател: Игнат Папазов <ignatpapazov@abv.bg> До: priemna@president.bg, ms_register@government.bg, wallka@abv.bg, priemna@mon.bg Относно: Fwd: Сигнал по реда на АПК, във вр. с хипотеза от приложното поле на ЗПУКИ. Дата: 30.05.2023 13:36 С КОПИЕ ДО БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ "АНТИМАФИЯ" Уважаема А

Read More